September 30th daily current affairs in kannada and english 2022

September 30th daily current affairs in kannada and english 2022

September 30th daily current affairs in kannada and english 2022

Analyse where you are weak and strong

See correct answers after completing the quizz

Mock tests will judge you what you studied

for daily questions visit us and join our telegram group all social platforms

These some questions are took from other groups and sources.credit goes to owners for that questions

  • ನೀವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ˌಅದರ ಅನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
  • ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ˌಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆˌಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಅಲ್ಲ ಇವು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ.
  • ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ
Attend now by clicking on start button

30th september current affairs

1 / 5

1. ಭಾರತದ ಹೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (CDS) ರನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಗಿದೆ....?

2 / 5

2. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.....?

3 / 5

3. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವಕ್ಷಣೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಗರಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂಬ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ನಗರ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ...?

4 / 5

  1. 4. ಭಾರತದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರು ಯಾರು....?

5 / 5

5. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪರೇಷನ್ "ಮೇಘಚಕ್ರ" ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.....

Your score is

The average score is 0%

0%

September 30th daily current affairs in kannada and english 2022

September 30th daily current affairs in kannada and english 2022

Thank you for attending questions

Leave a Reply