September 28th daily current affairs in kannada and english 2022

September 28th daily current affairs in kannada and english 2022

September 28th daily current affairs in kannada and english 2022

Analyse where you are weak and strong

See correct answers after completing the quizz

Mock tests will judge you what you studied

for daily questions visit us and join our telegram group all social platforms

These some questions are took from other groups and sources.credit goes to owners for that questions

  • ನೀವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ˌಅದರ ಅನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
  • ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ˌಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆˌಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಅಲ್ಲ ಇವು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ.
  • ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ
Attend now by clicking on start button
Created on

28th september Current affairs

1 / 5

5. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಟಲಿ ದೇಶದ ನೂತನ ಮೊದಲ ಮಾಹಿಳಾ ಪ್ರದನಮಂತ್ರಿ ಯಾಗಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಯಾಗಿದ್ದರೆ....?

2 / 5

4. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೇರಿಕದ ಸಂಶೋಧಕ ತಂಡವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವ ಖೊಸ್ಟಾ-2 ವೈರಸ್ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವೈರಸ್ ನ ರೂಪಾತರವಾಗಿದೆ...?

3 / 5

3. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರ ವರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ "ಬತುಕಮ್ಮ "ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ...?

4 / 5

2. ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಡಲು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕು $14 ಶತಕೋಟಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ....?

5 / 5

1. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರ್ 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಒಣ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ....?

Your score is

The average score is 0%

0%

September 28th daily current affairs in kannada and english 2022

September 28th daily current affairs in kannada and english 2022

Thank you for attending questions

Leave a Reply