karnataka assistant professor compulsory kannada questions

karnataka assistant professor compulsory kannada questions

karnataka assistant professor compulsory kannada questions

Analyse where you are weak and strong

See correct answers after completing the quizz

Mock tests will judge you what you studied

for daily questions visit us and join our telegram group all social platforms

  • ನೀವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ˌಅದರ ಅನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
  • ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ˌಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆˌಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಅಲ್ಲ ಇವು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ.
  • ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ
Attend now by clicking on start button

compulsory kannada -1

1 / 5

ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಬರಲಿ...ಇದು

 

a)ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ

b)ನಿಷೇದಾರ್ಥಕ

c)ಭಾವಸೂಚಕ

d)ವಿದ್ಯರ್ಥಕ

2 / 5

ಅಯ್ಯೋ! ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ...ಇದು

a)ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ

b)ನಿಷೇದಾರ್ಥಕ

c)ಭಾವಸೂಚಕ

d)ವಿದ್ಯರ್ಥಕ

3 / 5

ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ನೌಕರಿ ಸಿಗಲಿ..ಇದು

a)ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ

b)ನಿಷೇದಾರ್ಥಕ

c)ಭಾವಸೂಚಕ

d)ವಿದ್ಯರ್ಥಕ

4 / 5

ನೀವು ದಿನಾಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೀರಾ..ಇದು

a)ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ

b)ನಿಷೇದಾರ್ಥಕ

c)ಭಾವಸೂಚಕ

d)ವಿದ್ಯರ್ಥಕ

5 / 5

ಅವನು ನಿನಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದು

 

a)ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ

b)ನಿಷೇದಾರ್ಥಕ

c)ಭಾವಸೂಚಕ

d)ವಿದ್ಯರ್ಥಕ

Your score is

The average score is 78%

0%

karnataka assistant professor compulsory kannada questions

Thank you for attending communication questions

Leave a Reply