january 15th and 16th daily current affairs in kannada and english 2022

january 15th and 16th daily current affairs in kannada and english 2022

january 15th and 16th daily current affairs in kannada and english 2022

Analyse where you are weak and strong

See correct answers after completing the quizz

Mock tests will judge you what you studied

for daily questions visit us and join our telegram group all social platforms

These some questions are took from other groups and sources.credit goes to owners for that questions

  • ನೀವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ˌಅದರ ಅನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
  • ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ˌಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆˌಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಅಲ್ಲ ಇವು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ.
  • ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ
Attend now by clicking on start button

CA Jan 15&16

1 / 6

According to the recent India State of Forest report, what percentage of India's area is covered by forest cover.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

a)20.71 percent

b)21.71 percent

c)25.71 percent

d)17.71 percent

2 / 6

Which bank has become the most preferred UPI beneficiary in India recently?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯ UPI ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿದೆ?

a)Paytm Payments Bank

b)Airtel payments Bank

c)ICICI payments bank

d)Jio Payments bank

3 / 6

According to the recent report, which state has the highest increase in forest area?

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ?

a)madhya pradesh

b)karnataka

c)West bengal

d)Andhra Pradesh

4 / 6

According to the recent report, which state has the largest forest area?

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

a)madhya pradesh

b)karnataka

c)West bengal

d)Andhra Pradesh

5 / 6

Where has Narendra Modi inaugurated the MSME Technology Center recently at the inauguration of the 25th National Youth Festival?

25 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಉತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ MSME ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ?

a)Punjab

b)Delhi

c)Pondicherry

d)Haryana

6 / 6

Which specific organization has recently released the report “Global Economic Prospects”?

ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್" ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ?

a)World Bank

b)IMF

c)RBI

d)NSO

Your score is

The average score is 47%

0%

january 15th and 16th daily current affairs in kannada and english 2022

january 15th and 16th daily current affairs in kannada and english 2022

Thank you for attending questions

Leave a Reply