compulsory kannada mcq questions

compulsory kannada mcq questions

compulsory kannada mcq questions

Analyse where you are weak and strong

See correct answers after completing the quizz

Mock tests will judge you what you studied

for daily questions visit us and join our telegram group all social platforms

 • ನೀವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ˌಅದರ ಅನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
 • ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ˌಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆˌಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಅಲ್ಲ ಇವು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ.
 • ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ
Attend now by clicking on start button

compulsory kannada -2

1 / 5

ಅವಶ್ಯಕ ಪದದ ವಿರುದ್ದ ಪದ

a) ನಿರವಶ್ಯಕ

b)ಅನವಶ್ಯಕ

c)ಆನವಶ್ಯಕ

d)ಎಲ್ಲವೂ

2 / 5

ಇಹ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಯಾವುದು?

 1. a) ಆಕಾಶ 
 2. b)  ಭೂಲೋಕ
 3. c)  ಪರ
 4. d) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

3 / 5

ಉತ್ತಮ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಯಾವುದು?

 1. a) ಅನುತ್ತಮ
 2. b)  ಅಧಮ
 3. c) ಕನಿಷ್ಠ
 4. d) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

4 / 5

ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಯಾವುದು?

 1. a) ನಿರೀಕ್ಷಿತ
 2. b) ಪರಿಚಿತ
 3. c) ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ
 4. d) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

5 / 5

೧) ಅತಂತ್ರ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಯಾವುದು?

 1. a) ಪರತಂತ್ರ
 2. b) ಸ್ವತಂತ್ರ 
 3. c) ತಂತ್ರ
 4. d) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

Your score is

The average score is 67%

0%

compulsory kannada mcq questions

compulsory kannada mcq questions

Thank you for attending questions

Leave a Reply