gst practice questions

gst practice questions for all exams
human resource management questions

gst practice questions

Analyse where you are weak and strong

 

 

Mock tests will judge you what you studied

for daily questions visit us and join our telegram group all social platforms

  • ನೀವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ˌಅದರ ಅನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
  • ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ˌಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆˌಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಅಲ್ಲ ಇವು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ.
  • ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ

.UGC NET

UGC NETCommerce
UGC NETManagement

Legal aspects - 10

1 / 5

find correct statement

a)No supply No GST
b)Supply should be made by taxable person

2 / 5

GST on Natural Gas

a)power to tax remain with the state

b) power to tax remain with the GST council

c) Power to tax remain with the local bodies

d)None of the above

3 / 5

GST on Diesel & Petrol

a)power to tax remain with the state

b) power to tax remain with the GST council

c) Power to tax remain with the local bodies

d)None of the above

4 / 5

GST on Entertainment

a)power to tax remain with the state

b) power to tax remain with the GST council

c) Power to tax remain with the local bodies

d)None of the above

5 / 5

GST on Alcohol

a)power to tax remain with the state

b) power to tax remain with the GST council

c) Power to tax remain with the local bodies

d)None of the above

Your score is

The average score is 44%

0%

gst practice questions

Thank you for attending quizz

Leave a Reply