banking general questions and answers

banking general questions and answers
human resource management questions

banking general questions and answers

Analyse where you are weak and strong

 

 

Mock tests will judge you what you studied

for daily questions visit us and join our telegram group all social platforms

  • ನೀವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ˌಅದರ ಅನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
  • ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ˌಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆˌಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಅಲ್ವ ಇವು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ.
  • ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ

.UGC NET

UGC NETCommerce
UGC NETManagement

38

Banking -4

Which of the following TERM does not belong to the stock exchange?
(A) NAV
(B) NSE
(C) IPO
(D) KPO

Which of the following is not a credit rating agency?
(A) CRISIL
(B) ICRA
(C) NIKKEI
(D) CARE

Which of the following has not started
commercial banking ?
A. SIDBI
B. IDBI
C. ICICI
D. UTI

Which of the following is not development
banking instutions ?
A. IDBI
B. IFCI
C. EXIM
D. ICICI

Vaidyanathan committee report relates to revival of

A. RRBS
B. NBFCs
C. Cooperative Credit Structure
D. Nationalised Banks

Your score is

The average score is 53%

0%

banking general questions and answers

Thank you for attending quizz

Leave a Reply