kset net teaching aptitude practice questions

Analyse where you are weak and strong

See correct answers after completing the quizz

Mock tests will judge you what you studied

for daily questions visit us and join our telegram group all social platforms

Teaching aptitude - 3

ಬೋಧನಾ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ -3

1 / 5

Recreational Reading should be
A) Reserved For The School Library Period.
B) Assigned As Homework.
C) A Responsibility Of The Home Not The School
D) An Integral Part Of Language Art Curriculum.

ಮನರಂಜನಾ ಓದುವಿಕೆ ಇರಬೇಕು
ಎ) ಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅವಧಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿ) ಮನೆಕೆಲಸವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿ) ಮನೆಯ ಜವಬ್ದಾರಿ ಶಾಲೆಯದಲ್ಲ
ಡಿ) ಭಾಷಾ ಕಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಭಾಗ.

2 / 5

Each child grows in its own unique way. The wide individual differences are caused by
A) Heredity

B) Endowment
C) Environmental Influences

D) All Of These

ಪ್ರತಿ ಮಗು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ........... ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ
ಎ) ಆನುವಂಶಿಕತೆ

ಬಿ) ದತ್ತಿ
ಸಿ) ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವಗಳು

ಡಿ) ಇವೆಲ್ಲವೂ

3 / 5

Teacher should keep his voice in the class
A) High Enough To Be Heard By Every Student Clearly
B) Loud, So That Every One Can Hear Clearly
C) Moderate
D) Sometime Low And Some Time High

ಶಿಕ್ಷಕನು ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಎ) ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಸಾಕು
ಬಿ) ಜೋರಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು
ಸಿ) ಮಧ್ಯಮ
ಡಿ) ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು

4 / 5

The purpose of formative evaluation is to
(A) grade students’ learning outcomes.
(B) accelerate students’ learning performance.
(C) check students’ performance graph.
(D) provide feedback to teacher effectiveness

ರಚನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಉದ್ದೇಶ
(ಎ) ವಿದ್ಯಾಾರ್ಥಿಗಳ  ಫಲಿತಾಂಶಗಳು.
(ಬಿ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
(ಸಿ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
(ಡಿ) ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

5 / 5

Using the central point of the classroom communication as the beginning of a dynamic pattern of ideas is referred to as:
(A) Systemisation

(B) Problem - orientation
(C) Idea protocol

(D) Mind mapping

ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯ ತರಗತಿಯ ಸಂವಹನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ:
(ಎ) ವ್ಯವಸ್ಥೀಕರಣ

(ಬಿ) ಸಮಸ್ಯೆ - ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
(ಸಿ) ಐಡಿಯಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್

(ಡಿ) ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್

Your score is

The average score is 54%

0%

Leave a Reply